dziesiynć

dziesiynć – dziesięć (pol.); zehn (ger.); deset (cze.); ten (eng.)

liczebnik głōwnydziesiynć
Mn. l. poj. r. m. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. n. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam sōm... dziesiynciu; dziesiynć
Mn. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam sōm...dziesiynć
Dop. l. poj. r. m. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. n. ( wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam ni ma...dziesiynciu
Dop. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam ni ma...dziesiynciu
Cel. l. poj. r. m. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. ż. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. n. (wiela?) Dziwuja sie... -
Cel. l. mn. r. mos. (wiela?) Dziwuja sie... dziesiynciu
Cel. l. mn. r. nmos. (wiela?) Dziwuja sie...
dziesiynciu
Bier. l. poj. r. mżyw. (wiela?) Widza...-
Bier. l. poj. r. mnżyw. (wiela? Widza... -
Bier. l. poj. r. ż. (wiela?) Widza..-
Bier. l. poj. r. n. (wiela?) Widza... -
Bier. l mn. r. mos. (wiela?)
Widza...
dziesiynciu
Bier. l. mn r. nmos. (wiela?) Widza... dziesiynć
Narz. l. poj. r. m. (wiela?) Asza sie...
-
Narz. l. poj. r. ż. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. poj. r. n. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. mn. r. mos. (wiela?) Asza sie...dziesiynciōma
Narz. l. mn. r. nmos. (wiela?) Asza sie...dziesiynciōma
Msc. l. poj. r. m. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. poj. r. ż. (wiela?) Je żech we..-
Msc. l. poj. r. n. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. mn. r. mos. (wiela?) Je żech we...dziesiynciu; dziesiynć
Msc. l. mn. r. nmos. (wiela?) Je żech we...dziesiynć
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. n. Ty...
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...dziesiynciu; dziesiynć
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...dziesiynć
liczebnik porzōndkowy (kery we raji?)dziesiōnty
liczebnik wielokrotny (wiela?)dziesiyncioro

 

Ta dziołszka mo już dziesiynć lot, jak tyn czas wartko leci.

Kup mi na torgu dziesiynć jajec, bo niy mōm na smażōnka.

 

Podej dalij…