dziołcha

dziołcha – dziewczyna, córka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…dziołcha
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…dziołchy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dziołsze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…dziołcha
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...dziołchōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…dziołsze
Wołacz l. poj. Ty…dziołcho
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…dziołchy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…dziołchōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dziołchōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…dziołchy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…dziołchami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…dziołchach
Wołacz l. mn. Wy…dziołchy
Przimiotnik (jaki? czyj?)dziołszyn

Synki locōm za dziołchami na muzyka.
Terazki dziołchy chodzōm wiyncyj w galotach, jak we keckach.
Jutro musza iś z dziołchōm do dochtora, bo je choro.

Podej dalij…