dziynkować

dziynkować – dziękować (pol.)

bezokolicznikdziynkować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dziynkuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dziynkujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dziynkuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dziynkujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dziynkujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dziynkujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dziynkowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dziynkowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dziynkowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dziynkowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dziynkowaliście; żeście dziynkowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dziynkowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dziynkowała żech; dziynkowałach; żech dziynkowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dziynkowała żeś; dziynkowałaś; żeś dziynkowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dziynkowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dziynkowały my; my dziynkowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dziynkowałyście; żeście dziynkowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dziynkowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dziynkowało żech; żech dziynkowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dziynkowało żeś; żeś dziynkowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dziynkowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dziynkowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dziynkowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dziynkowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dziynkowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dziynkowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dziynkowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dziynkowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dziynkowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dziynkowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dziynkowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dziynkowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dziynkowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dziynkowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dziynkowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dziynkowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dziynkuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dziynkuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dziynkujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dziynkujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dziynkowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dziynkowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dziynkowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dziynkowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dziynkowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dziynkowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dziynkowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dziynkowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dziynkowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dziynkowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dziynkowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dziynkowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dziynkowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dziynkowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dziynkowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dziynkowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dziynkowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dziynkowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dziynkowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dziynkowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dziynkowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dziynkowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dziynkowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dziynkowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dziynkowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dziynkowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dziynkowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dziynkowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dziynkowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dziynkowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dziynkowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dziynkowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dziynkowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dziynkowali; bydymy dziynkować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dziynkowali; bydziecie dziynkować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dziynkowali; bydōm dziynkować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dziynkowała; byda dziynkować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dziynkowała; bydziesz dziynkować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dziynkowała; bydzie dziynkować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dziynkowały; bydymy dziynkować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dziynkowały; bydziecie dziynkować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dziynkowały; bydōm dziynkować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dziynkowało; byda dziynkować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dziynkowało; bydziesz dziynkować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dziynkowało; bydzie dziynkować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.dziynkowani
Rybnik

 

Dziynkuja ci za to, żeś mi prziwiōz tyn towor ze sklepu, bo jo sie niy poradza ruszyć skuli tego chrōbska.

Jeszcze mi bydziesz dziynkowoł za to, żech cie niy puściyła od tej roboty.

Kedyś mi bydziesz dziynkowała za to, żech cie nauczyła warzić a szyć.

 

Podej dalij…