dźwigać

dźwigać (sie) – podnosić (pol.)

bezokolicznikdźwigać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dźwigōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dźwigosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dźwigo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dźwigōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dźwigocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dźwigajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dźwigoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dźwigoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dźwigoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dźwigali my; my
dźwigali
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dźwigaliście; żeście dźwigali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dźwigali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dźwigała żech; dźwigałach; żech dźwigała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dźwigała żeś; dźwigałaś; żeś dźwigała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dźwigała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dźwigały my; my dźwigały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dźwigałyście; żeście dźwigały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dźwigały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dźwigało żech; żech dźwigało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dźwigało żeś; żeś dźwigało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dźwigało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dźwigoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dźwigoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dźwigoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dźwigali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dźwigali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dźwigali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dźwigała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dźwigała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dźwigała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dźwigały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dźwigały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dźwigały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dźwigało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dźwigało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dźwigało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dźwigej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dźwigo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dźwigejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dźwigajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dźwigoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dźwigoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dźwigoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dźwigali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dźwigali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dźwigali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dźwigała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dźwigała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dźwigała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dźwigały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dźwigały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dźwigały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dźwigało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dźwigało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dźwigało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dźwigoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dźwigoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dźwigoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dźwigali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dźwigali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dźwigali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dźwigała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dźwigała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dźwigała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dźwigały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dźwigały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dźwigały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dźwigało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dźwigało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dźwigało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dźwigoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dźwigoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dźwigoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dźwigali; bydymy dźwigać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dźwigali; bydziecie dźwigać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dźwigali; bydōm dźwigać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dźwigała; byda dźwigać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dźwigała; bydziesz dźwigać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dźwigała; bydzie dźwigać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dźwigały; bydymy dźwigać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dźwigały; bydziecie dźwigać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dźwigały; bydōm dźwigać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dźwigało; byda dźwigać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dźwigało; bydziesz dźwigać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dźwigało; bydzie dźwigać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydźwigany
rzeczownik odczasown.dźwigani
Rybnik

 

Doczkej aż ci pōmoga, a niy dźwigej tego sōm.

Padałach ci, że niy mosz jōm dźwigać.

Na bezrok planujymy dźwigać chałupa. Na gōrze bydōm izby dlo siostry.

 

Podej dalij…