e-majl

e-majl – e-mail (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…e-majl
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…e-majla
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…e-majlowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…e-majl
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...e-majlym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…e-majlu
Wołacz l. poj. Ty…e-majlu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…e-majle
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…e-majlōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…e-mjlōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…e-majle
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…e-majlami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…e-majlach
Wołacz l. mn. Wy…e-majle
Przimiotnik (jaki? czyj?)e-majlowy

 

 

POL: słowo proponowane; (1) adres elektroniczny; (2) wiadomość wysyłana drogą elektroniczną na komputer

Jako ty to mosz ta adresa e-majlowo, bo żech se jōm zaś przepōmniała?

Jo ci pośla e-majlym te zdjyncia.

Podziwej sie, czy tam jaki e-majl dō mie niy prziszoł.

 

 

Podej dalij…