flama

flama – płomień (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…flama
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…flamy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…flamie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…flama
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...flamōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…flamie
Wołacz l. poj. Ty…flamo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…fllamy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…flamōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…flamōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…flamy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…flamami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…flamach
Wołacz l. mn. Wy…flamy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Ôd tej flamy aże sam strōmy ôgorały.

PL: Od tego płomienia aż się tutaj drzewa opaliły,

 

SI: Zaś kajś coś gore, bo telko flama z daleka widać.

PL: Znowu gdzieś się coś pali, bo takie duże płomienie widać z daleka.

 

SI: Cof sie z tōm świyczkōm, bo mi gardiny zgorōm ôd tej flamy.

PL: Odsuń się z tą świecą, bo mi się firany spalą od tego płomienia.

 

Podej dalij…