Frida, Fridka

Frida, Fridka – Elfryda, Alfreda (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Frida, Fridka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Fridy, Fridki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Fridzie, Fridce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Frida, Fridka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Fridōm, Fridkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Fridzie, Frdce
Wołacz l. poj. Ty…Frido, Fridko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Fridy, Fridki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Fridōw, Fridkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Fridōm, Fridkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Fridy, Fridki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…Fridami, Fridkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Fridach, Fridkach
Wołacz l. mn. Wy…Fridy, Fridki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię żeńskie Elfryda/ Alfreda. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Frida, Fridka, Fridzia), jak również jego inne odmiany.

 

SI: Wlazła żech z kościoła do Fridy na kawa a przebojały my do połednia.

PL: Wstąpiłam po kościele do Fredzi na kawę i przegadałyśmy do południa.

 

SI: Powiydz Fridce, że se mo ôblyc tyn czerwiōny mantlik, bo dzisiej tam je ciepło na dworze.

PL: Powiedz Fredzi, żeby sobie ubrała ten czerwony płaszczyk, bo dzisiaj tam jest ciepło na zewnątrz.

 

Podej dalij…