fuczeć

fuczeć – sapać, dyszeć (pol.)

bezokolicznikfuczeć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.fucza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.fuczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.fuczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.fuczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.fuczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.fuczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.fuczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.fuczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.fuczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.fuczeli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.fuczeliście; żeście fuczeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.fuczeli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.fuczała żech; fuczałach; żech fuczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.fuczała żeś; fuczałaś; żeś fuczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.fuczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..fuczały my; my fuczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. fuczałyście; żeście fuczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.fuczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.fuczało żech; żech fuczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.fuczało żeś; żeś fuczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.fuczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech fuczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś fuczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł fuczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my fuczeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście fuczeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli fuczeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech fuczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś fuczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była fuczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my fuczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście fuczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były fuczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech fuczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś fuczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było fuczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . fucz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech fuczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.fuczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech fuczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. fuczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. fuczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.fuczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.fuczeli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. fuczeli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.fuczeli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.fuczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
fuczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.fuczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. fuczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.fuczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.fuczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. fuczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.fuczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.fuczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych fuczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś fuczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by fuczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my fuczeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście fuczeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by fuczeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych fuczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś fuczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by fuczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my fuczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście fuczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by fuczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych fuczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś fuczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by fuczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda fuczoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz fuczoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie fuczoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy fuczeli; bydymy fuczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie fuczeli; bydziecie fuczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm fuczeli; bydōm fuczeć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda fuczała; byda fuczeć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz fuczała; bydziesz fuczeć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie fuczała; bydzie fuczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy fuczały; bydymy fuczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie fuczały; bydziecie fuczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm fuczały; bydōm fuczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda fuczało; byda fuczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz fuczało; bydziesz fuczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie fuczało; bydzie fuczeć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.fuczyni
Rybnik

 

Cōż tak fuczysz, choćbyś ściepoł fōra wōnglo do pywnice.

Jak jo wyleza po schodach, to zaroz fucza.

Wybroł żech sie ôtok na kole do budki po gazety, a potym żech pōł dnia fuczoł.

 

Podej dalij…