glyjtować

glyjtować (sie) – emaliować (pol.)

bezokolicznikglyjtować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.glyjtuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.glyjtujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.glyjtuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.glyjtujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.glyjtujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.glyjtujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.glyjtowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.glyjtowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.glyjtowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.glyjtowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.glyjtowaliście; żeście glyjtowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.glyjtowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.glyjtowała żech; glyjtowałach; żech glyjtowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.glyjtowała żeś; glyjtowałaś; żeś glyjtowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.glyjtowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..glyjtowały my; my glyjtowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. glyjtowałyście; żeście glyjtowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.glyjtowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.glyjtowało żech; żech glyjtowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.glyjtowało żeś; żeś glyjtowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.glyjtowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech glyjtowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś glyjtowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł glyjtowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my glyjtowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście glyjtowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli glyjtowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech glyjtowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś glyjtowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była glyjtowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my glyjtowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście glyjtowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były glyjtowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech glyjtowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś glyjtowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było glyjtowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . glyjtuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech glyjtuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.glyjtujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech glyjtujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. glyjtowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. glyjtowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.glyjtowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.glyjtowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. glyjtowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.glyjtowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.glyjtowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
glyjtowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.glyjtowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. glyjtowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.glyjtowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.glyjtowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. glyjtowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.glyjtowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.glyjtowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych glyjtowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś glyjtowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by glyjtowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my glyjtowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście glyjtowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by glyjtowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych glyjtowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś glyjtowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by glyjtowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my glyjtowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście glyjtowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by glyjtowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych glyjtowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś glyjtowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by glyjtowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda glyjtowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz glyjtowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie glyjtowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy glyjtowali; bydymy glyjtować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie glyjtowali; bydziecie glyjtować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm glyjtowali; bydōm glyjtować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda glyjtowała; byda glyjtować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz glyjtowała; bydziesz glyjtować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie glyjtowała; bydzie glyjtować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy glyjtowały; bydymy glyjtować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie glyjtowały; bydziecie glyjtować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm glyjtowały; bydōm glyjtować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda glyjtowało; byda glyjtować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz glyjtowało; bydziesz glyjtować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie glyjtowało; bydzie glyjtować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyglyjtowany
rzeczownik odczasown.glyjtowani
Rybnik

 

SI: We Rudzie dycko było widać, jakōm farbōm garce glyjtujōm na Paruszowcu.

PL: W Rudzie zawsze można było zobaczyć, jakim kolorem garnki emaliuja właśnie na Paruszowcu.

 

Podej dalij…