grin

grin – pik, zieleń (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…grin
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…grina
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…grinowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…grina
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...grinym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…grinie
Wołacz l. poj. Ty…grinie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…griny
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…grinōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…grinōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…griny
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…grinami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…grinach
Wołacz l. mn. Wy…griny
Przimiotnik (jaki? czyj?)grinowy
Rybnik

POL: pik, kolor w kartach.

 

Jo niy mōm grina, tōż musza grać szelym.

Mōm asa grin.

Niy pozbywej sie grinōw.

Podej dalij…