grocz

grocz – gracz, zawodnik, uczestnik gry (pol.);  hráč (cze.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…grocz
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…grocza
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…groczowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…grocza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...groczym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…groczu
Wołacz l. poj. Ty…groczu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…grocze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…groczōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…groczōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…groczōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…groczami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…groczach
Wołacz l. mn. Wy…grocze
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

Te grocze locōm, choćby mieli nogi powiōnzane.

Co to je za nowy grocz? Tego niy znōm.

Po meczu grocze miyniōm sie bluzami.

 

Podej dalij…