gurglować

gurglować – płukać gardło (pol.)

bezokolicznikgurglować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.gurgluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.gurglujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.gurgluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.gurglujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.gurglujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.gurglujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.gurglowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.gurglowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.guglowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.gurglowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.gurglowaliście; żeście gurglowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.guglowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.gurglowała żech; guglowałach; żech guglowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.gurglowała żeś; gurglowałaś; żeś gurglowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.gurglowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..gurglowały my; my gurglowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. gurglowałyście; żeście gurglowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.gurglowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.gurglowało żech; żech gurglowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.gurglowało żeś; żeś gurglowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.gurglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech gurglowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś gurglowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł gurglowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my gurglowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście gurglowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli gurglowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech gurglowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś gurglowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była gurglowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my gurglowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście gurglowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były gurglowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech gurglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś gurglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było gurglowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . gurgluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech gurglruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.gurglujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech gurglujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. gurglowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. gurglowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.gurglowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.gurglowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. gurglowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.gurglowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.gurglowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
gurglowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.gurglowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. gurglowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.gurglowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.gurglowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. gurglowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.gurglowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.gurglowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych gurglowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś gurglowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by gurglowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my gurglowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście gurglowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by gurglowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych gurglowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś gurglowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by gurglowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my gurglowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście gurglowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by gurglowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych gurglowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś gurglowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by gurglowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda gurglowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz gurglowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie gurglowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy gurglowali; bydymy gurglować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie gurglowali; bydziecie gurglować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm gurglowali; bydōm gurglować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda gurglowała; byda gurglować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz gurglowała; bydziesz gurglować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie gurglowała; bydzie gurglować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy gurglowały; bydymy gurglować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie gurglowały; bydziecie gurglować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm gurglowały; bydōm gurglować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda gurglowało; byda gurglować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz gurglowało; bydziesz gurglować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie gurglowało; bydzie gurglować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernygurglowany
rzeczownik odczasown.gurglowani
Rybnik

Kej cie boli w karku, tōż musisz go gurglować sokym z cebule.

Gurgluj se tyn kark, aż cie przestanie boleć.

 

Podej dalij…