halatać

halatać – narzekać (pol.)

bezokolicznikhalatać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.halatōm; halaca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.halatosz; halacesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.halato; halace
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.halatōmy; halacymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.halatocie; halacecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.halatajōm; halacōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.halatoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.halatoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.halatoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.halatali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.halataliście; żeście halatali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.halatali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.halatała żech; halatałach; żech halatała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.halatała żeś; halatałaś; żeś halatała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.halatała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..halatały my; my halatały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. halatałyście; żeście halatały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.halatały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.halatało żech; żech halatało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.halatało żeś; żeś halatało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.halatało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech halatoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś halatoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł halatoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my halatali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście halatali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli halatali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech halatała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś halatała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była halatała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my halatały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście halatały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były halatały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech halatało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś halatało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było halatało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . halatej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech halato; niech halace
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.halatejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech halatajōm; niech halacōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. halatoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. halatoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.halatoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.halatali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. halatali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.halatali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.halatała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
halatała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.halatała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. halatały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.halatały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.halatały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. halatało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.halatało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.halatało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych halatoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś halatoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by hlatoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my halatali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście halatali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by halatali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych halatała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś halatała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by halatała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my halatały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście halatały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by halatały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych halatało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś halatało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by halatało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda halatoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz halatoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie halatoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy halatali; bydymy halatać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie halatali; bydziecie halatać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm halatali; bydōm halatać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda halatała; byda halatać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz halatała; bydziesz halatać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie halatała; bydzie halatać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy halatały; bydymy halatać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie halatały; bydziecie halatać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm halatały; bydōm halatać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda halatało; byda halatać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz halatało; bydziesz halatać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie halatało; bydzie halatać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.halatani
Rybnik

POL: halatać można na coś, ale nie na kogoś.

 

SI: Ty dycko halacesz, a potym napiszesz najlepszy klasōwka.

PL: Ty zawsze narzekasz, a potem napiszesz najlepszą klasówkę.

 

SI: Niy halatejcie, bo ta pogoda niy ma tako zło.

PL: Nie narzekajcie, bo ta pogoda nie jest taka zła.

 

SI: Latoś halatoł żech trocha na zdrowi, tōż my niy pojechali na rajza do Italije.

PL: W bieżącym roku narzekałem trochę na zdrowie, więc nie pojechaliśmy w podróż do Włoch.

Podej dalij…