posłać

posłać – pościelić (pol.)

bezokolicznikposłać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pościela
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pościelesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pościele
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pościelymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pościelecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pościelōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.posłoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.posłoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.posłoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.posłali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.posłaliście; żeście posłali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.posłali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.posłała żech; posłałach; żech posłała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.posłała żeś; posłałaś; żeś posłała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.posłała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..posłały my; my posłały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. posłałyście; żeście posłały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.posłały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.posłało żech; żech posłało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.posłało żeś; żeś posłało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.posłało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech posłoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś posłoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł posłoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my posłali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście posłali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli posłali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech posłała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś posłała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była posłała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my posłały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście posłały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były posłały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech posłało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś posłało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było posłało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pościel
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pościele
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pościelcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pościelōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. posłoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. posłoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.posłoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.posłali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. posłali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.posłali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.posłała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
posłała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.posłała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. posłały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.posłały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.posłały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. posłało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.posłało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.posłało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych posłoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś posłoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by posłoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my posłali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście posłali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by posłali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych posłała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś posłała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by posłała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my posłały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście posłały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by posłały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych posłało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś posłało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by posłało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyposłany
rzeczownik odczasown.posłani
Rybnik

 

SI: Jo ci tam posłała te łōżko na gōrze.

PL: Ja ci tam pościeliłam to łóżko na strychu.

 

SI: Pościelcie te łōżko, bo jutro  ciotka przijyżdzo.

PL: Pościelcie to łóżko, bo jutro przyjeżdża ciocia.

 

SI: Posłała żeś już te łōżko tatowi?

PL: Pościeliłaś już to łóżko tacie?

 

 

Podej dalij…