herny

herny – pyszny, zarozumiały, dumny (pol.)

przymiotnikherny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...herny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...herno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...herne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... herni; herne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...herne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...hernego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...hernej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...hernego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...hernych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...hernych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...hernymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...hernej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... hernymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... hernym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
hernym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...hernego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... herny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..herno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... herne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
hernych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... herne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
hernym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...hernōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...hernym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...hernymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...hernymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...hernym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..hernej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...hernym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...hernych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...hernych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...herny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...herno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... herne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...herni; herne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...herne
stop. wyższy przymiotn.. herniejszy
przysłówek (jak? jako?)hernie

POL: słowo o znaczeniu raczej negatywnym, zarozumiały, pyszny, wywyższający się.

 

SI: Kaj by ci tam taki herny panoczek prezes jechoł autobusym z ludziami, ôn musi mieć swoji auto.

PL: Gdzież by ci takie dumne panisko prezes jechał autobusem z ludźmi, on musi mieć swój samochód.

 

SI: Ôna, tako herno, niy pudzie ci drugi roz w tym samym klajdzie na weseli.

PL: Ona, taka dumna, nie pójdzie ci po raz drugi w tej samej sukni na wesele.

 

SI: Ôni, tacy herni, dali se eksta kowolowi wykuć nowy zieleźny płot, coby sie poasić.

PL: Oni, tacy pyszni, zlecili specjalnie kowalowi wykuć nowy żelazny płot, żeby się pochwalić.

 

Podej dalij…