jedynka

jedynka – jedynka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…jedynka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…jedynki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…jedynce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…jedynka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...jedynkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…jedynce
Wołacz l. poj. Ty…jedynko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…jedynki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…jedynek; jedynkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…jedynkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…jedynki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…jedynkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…jedynkach
Wołacz l. mn. Wy…jedynki
Przimiotnik (jaki? czyj?)jedynkowy

 

Dyć ruszej z jedynki a niy z trōjki.

Niy jedź całōm drōgōm na tej jedynce.

 

 

Podej dalij…