kalny

kalny – mętny, zamulony, mroczny (pol.)

przymiotnikkalny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...kalny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...kalno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...kane
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... kalni; kalne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...kalne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...kalnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...kalnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...kalnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...kalnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...kalnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...kalnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...kalnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... kalnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... kalnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
kalnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...kalnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... kalny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..kalno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... kalne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
kalnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... kalne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
kalnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...kalnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...kalnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...kalnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...kalnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...kalnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..kalnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...kalnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...kalnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...kalnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...kalny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...kalno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... kalne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...kalni; kalne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...kalne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

Kaj sie to chcesz kōmpać w takij kalnej wodzie, dyć jeszcze jakigo chorōbska dostaniesz.

Dej pozōr, bo ta woda je kalno a spodka niy widać.

Ôkōmpoł żeś sie w jakijś kalnej wodzie, tōż terazki śmierdzisz jakimś szlōmym.

 

Podej dalij…