kapowity

kapowity – domyślny (pol.)

przymiotnikkapowity
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...kapowity
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...kapowito
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...kapowite
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... kapowici; kapowite
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...kapowite
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...kapowitego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...kapowitej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...kapowitego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...kapowitych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...kapowitych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...kapowitymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...kapowitej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... kapowitymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... kapowitym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
kapowitym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...kapowitego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... kapowity
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..kapowito
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... kapowite
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
kapowitych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... kapowite
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
kapowitym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...kapowitōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...kapowitym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...kapowitymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...kapowitymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...kapowitym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..kapowitej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...kapowitym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...kapowitych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...kapowitych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...kapowity
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...kapowito
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... kapowite
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...kapowici; kapowite
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...kapowite
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Ôn je taki mało kapowity, tōż trza mu wszystko na łopacie wyłożyć, choćby małymu dziecku.

PL: On jest taki mało domyślny, więc trzeba mu wszystko wyłożyć na łopacie, jak małemu dziecku.

 

SI: Tyś je tako mało kapowito, że niy poradzisz sie kapnyć, co ôn kōmbinuje?

PL: Ty jesteś tak mało domyślna, że nie potrafisz się domyślić, co on kombinuje?

 

Podej dalij…