kełzaczka

kełzaczka – ślizgawka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kełzaczka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kełzaczki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kełzaczce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kełzaczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kełzaczkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kełzaczce
Wołacz l. poj. Ty…kełzaczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kełzaczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kełzaczek; kełzaczkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kełzaczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kełzaczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kełzaczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kełzaczkach
Wołacz l. mn. Wy…kełzaczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Możesz iś na ta kełzaczka, ale dej pozōr, co niy połōmiesz nogi, abo rynki.

Jo wōm zrobia kełzaczka na placu, a tam na tyn stow niy chodźcie.

Biera szlyńcuchy a ida na kełzaczka grać w hokeja.

Podej dalij…