klang

klang – dżwięk, brzmienie (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…klang
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…klangu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…klangowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…klang
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...klangym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…klangu
Wołacz l. poj. Ty…klangu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…klangi
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…klangōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…klangōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…klangi
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…klangym
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…klangach
Wołacz l. mn. Wy…klangi
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Do dzisiej mōm we uszach tyn klang, jak starzik przijechali swojōm Syrynkōm na plac.

PL: Do dzisiaj mam w uszach ten dźwięk, kiedy dziadek przyjechał swoją Syreną na podwōrko.

 

SI: Kupiōł żech se nowy titek do motorcykla, bo mi tyn stary zgoroł, ale to już niy ma tyn klang.

PL: Kupiłem sobie nowy sygnał do motocykla, bo ten stary mi się przepalił, ale to już nie jest ten dźwięk.

 

 

 

 

Podej dalij…