ôdłożyć

ôdłożyć (sie) – odłożyć, zaoszczędzić (pol.)

bezokolicznikôdłożyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdłoża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdłożysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdłoży
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdłożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdłożycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdłożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdłożōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdłożōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdłożōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdłożyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdłożyliście; żeście ôdłożyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdłożyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdłożyła żech; ôdłożyłach; żech ôdłożyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdłożyła żeś; ôdłożyłaś; żeś ôdłożyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdłożyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdłożyły my; my ôdłożyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdłożyłyście; żeście ôdłożyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdłożyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdłożyło żech; żech ôdłożyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdłożyło żeś; żeś ôdłozyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdłożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdłożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdłożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdłożōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdłożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdłożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdłożyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdłożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdłożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdłożyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdłożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdłożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdłożyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdłożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdłożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdłożyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdłōż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdłoży
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdłōżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdłożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdłożōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdłożōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdłożōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdłożyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdłożyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdłożyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdłożyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdłożyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdłożyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdłożyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdłożyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdłożyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdłożyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdłożyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdłożyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdłożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdłożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdłożōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdłożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdłożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdłożyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdłożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdłożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdłożyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdłożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdłożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdłożyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdłożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdłożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdłożyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdłożōny
rzeczownik odczasown.ôdłożyni
Rybnik

POL: odłożyć, zaoszczędzić jakąś kwotę pieniędzy.

 

SI: Kej chcesz se kupić tyn motorcykel, tōż musisz se sōm nań ôdłożyć.

PL: Jeżeli chcesz sobie kupić ten motocykl, to musisz sobie sam zaoszczędzić na niego .

 

SI: Dyć ôdłōż se jaki grosz na czorno godzina, a niy musisz wszystko przepić.

PL: Zaoszczędź sobie jakiś pieniądz na czarną dodzinę, nie musisz wszystkiego przepić.

 

SI: Latoś ôdłoża se jaki grosz, a na bezrok wybierymy sie na jaki wczasy.

PL: W tym roku zaoszczędzę jakieś pieniądze, a w przyszłym roku wybierzemy się na jakieś wczasy.

 

Podej dalij…