kōrblować

kōrblować (sie) – kręcić korbą, kluczem (pol.)

bezokolicznikkōrblować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kōrbluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kōrblujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kōrbluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kōrblujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kōrblujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kōrblujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kōrblowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kōrblowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kōrblowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kōrblowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kōrblowaliście; żeście kōrblowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kōrblowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kōrblowała żech; kōrblowałach; żech kōrblowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kurbowała żeś; kōrblowałaś; żeś kōrblowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kōrblowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kōrblowały my; my kōrblowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kōrblowałyście; żeście kōrblowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kōrblowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kōrblowało żech; żech kōrblowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kōrblowało żeś; żeś kōrblowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kōrblowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kōrblowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kōrblowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kōrblowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kōrblowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kōrblowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kōrblowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kōrblowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kōrblowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kōrblowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kōrblowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kōrblowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kōrblowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kōrblowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kōrblowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kōrblowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kōrbluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kōrbluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kōrblujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kōrblujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kōrblowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kōrblowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kōrblowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kōrblowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kōrblowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kōrblowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kōrblowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kōrblowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kōrblowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kōrblowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kōrblowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kōrblowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kōrblowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kōrblowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kōrblowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kōrblowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kōrblowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kōrblowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kōrblowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kōrblowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kōrblowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kōrblowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kōrblowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kurblowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kōrblowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kōrblowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kōrblowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kōrblowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kōrblowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kōrblowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kōrblowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kōrblowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kōrblowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kōrblowali; bydymy kōrblować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kōrblowali; bydziecie kōrblować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kōrblowali; bydōm kōrblować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kōrblowała; byda kōrblować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kōrblowała; bydziesz kōrblować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kōrblowała; bydzie kōrblować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kōrblowały; bydymy kōrblować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kōrblowały; bydziecie kōrblować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kōrblowały; bydōm kōrblować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kōrblowało; byda kōrblować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kōrblowało; bydziesz kōrblować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kōrblowało; bydzie kōrblować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykōrblowany
rzeczownik odczasown.kōrblowani
Rybnik

 

Niy ma sztrōmu, tōż woda ze studnie trza kōrblować ryncznie, klukōm.

Ty kōrbluj tōm klukōm, a jo sprōbuja zapuścić tyn trachtōr.

Przikōrbluj fest te szlyuncuchy do strzewikōw, co ci niy spadnōm.

Dej pozōr, jak kōrblujesz tōm flajszmaszynōm, co kery niy wrazi tam palcōw.

 

Podej dalij…