kosok

kosok – sierp (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kosok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kosoka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kosokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kosok
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kosokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kosoku
Wołacz l. poj. Ty…kosoku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kosoki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kosokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kosokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kosoki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kosokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kosokach
Wołacz l. mn. Wy…kosoki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Wejź siyrp, a nasiycz trowy krōlikōm.

Poradzisz siyc kosokym?

Podej dalij…