kōukastla

kōukastla – węglarka, pojemnik na węgiel (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kōukastla
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kōukastle
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kōukastli
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kōukastla
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kōukastlōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kōukastli
Wołacz l. poj. Ty…kōukastlo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kōukastle
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kōukastli; kōukastlōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kōukastlōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kōukastle
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kōukastlami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kōukastlach
Wołacz l. mn. Wy…kōukastle
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Dzisiej kōukastla używōmy, żeby nosić drzewo do kōminka.

Przi cyntralnym niy trza piecōw we izbach, ani kōukastlōw,

Podej dalij…