krajzyga

krajzyga – piła tarczowa (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…krajzyga
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…krajzyga
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…krajzydze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…karakrajzyga
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...krajzygōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…krajzydze
Wołacz l. poj. Ty…krajzygo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…krajzygi
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…krajzygōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…krajzygōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…krajzygi
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…krajzygami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…krajzygach
Wołacz l. mn. Wy…krajzygi
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Ty sie lepszy niy zbliżej ku krajzydze, jak chcesz mieć pazury całe.

Trza narznyć krajzygōm drzewa na zima.    (cz: nar-znyć)

Urzniesz mi krajzygōm tako lajsta na dwa cołe szyroko?     (cz: ur-zniesz)

 

 

 

 

Podej dalij…