krōtkawy

krōtkawy – dosyć krótki, krótkawy (pol.)

przymiotnikkrōtkawy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...krōtkawy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...krōtkawo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...krōtkawe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... krōtkawi; krōtkawe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...krōtkawe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...krōtkawego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...krōtkawej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...krōtkawego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...krōtkawych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...krōtkawych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...krōtkawymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...krōtkawej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... krōtkawymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... krōtkawym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
krōtkawym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...krōtkawego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... krōtkawy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..krōtkawo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... krōtkawe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
krōtkawych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... krōtkawe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
krōtkawym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...krōtkawōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...krōtkawym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...krōtkawymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...krōtkawymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...krōtkawym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..krōtkawej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...krōtkawym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...krōtkawych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...krōtkawych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...krōtkawy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...krōtkawo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... krōtkawe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...krōtkawi; krōtkawe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...krōtkawe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)krōtkawo

 

Tyn mantlik mosz już kōtkawy, trza bydzie ci kupić nowy.

Ta deska je krōtkawo, dej pozōr, co niy śleci.

Ta szruba je krōtkawo, niy wiym, czy bydzie doś trzimała.

Podej dalij…