krowa

krowa – krowa (pol.); die Kuh (ger.); kráva (cze.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…krowa
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…krowy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…krowie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…krowa
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...krowōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…krowie
Wołacz l. poj. Ty…krowo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…krowy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…krowōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…krowōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…krowy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…krowami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…krowach
Wołacz l. mn. Wy…krowy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

SI: Starka posłali mie dzisio krowa paś, ale za to dostana we wieczōr szekulada.
PL: Babcia wysłała mnie dzisiaj paść krowę, ale za to dostanę wieczorem czekoladę.

SI: Mama poszli praje do chlywa krowy dojić.
PL: Mama poszła właśnie do obory doić krowy.

SI: Dzisiej niy ma już we wsi krowōw, a i kōnia tyż sie niy trefi.
PL: Dzisiaj nie ma już we wsi krów, a i konia także się nie spotka.

SI: Figlino żynōm krowy na pańsko łōnka.
PL: Pani Figiel wiedzie krowy na państwową łąkę.

Podej dalij…