kryka

kryka – laska (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kryka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kryki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kryce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kryka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...krykōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kryce
Wołacz l. poj. Ty…kryko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kryki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…krykōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…krykōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kryki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…krykami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…krykach
Wołacz l. mn. Wy…kryki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Starzik chodzōm ze krykōm, ale niy, coby sie niōm podpiytać, yno coby krowy ôdganiać, coby do ćwikle niy wlazowały.

Po tym, jak żech ukełzła a skrynciyła żech se noga, to chodza pod krykōm, ale już pomału jōm prōbuja ôdkłodać na bok.

Dej mi sam yno ta kryka, bo niy poradza pō nia siōngnyć.

 

 

Podej dalij…