kuć

kuć – kuć (pol.)

bezokolicznikkuć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kuliście; żeście kuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kuła żech; kułach; żech kuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kuła żeś; kułaś; żeś kuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kuły my; my kuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kułyście; żeście kuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kuło żech; żech kuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kuło żeś; żeś kuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kucie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kuł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kuł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kuł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kuli; bydymy kuć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kuli; bydziecie kuć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kuli; bydōm kuć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kuła; byda kuć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kuła; bydziesz kuć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kuła; bydzie kuć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kuły; bydymy kuć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kuły; bydziecie kuć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kuły; bydōm kuć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kuło; byda kuć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kuło; bydziesz kuć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kuło; bydzie kuć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykuty
rzeczownik odczasown.kuci
Rybnik

 

Sam mosz młotek i majzel a kuj podle tej cechy dziura na ôkno.

Ty skryncej już te ruły, a jo byda kuł w betōngu dziura na gulik.

Trzi dni żech kuł ta dziura na dźwiyrze w tym betōngu.

 

Podej dalij…