kurzić

kurzić (sie) – palić papierosy, pylić, dymić (pol.)

bezokolicznikkurzić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kurza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kurzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kurzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kurzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kurzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kurzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kurzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kurzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kurzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kurzili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kurziliście; żeście kurzili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kurzili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kurziła żech; kurziłach; żech kurziła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kurziła żeś; kurziłaś; żeś kurziła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kurziła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kurziły my; my kurziły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kurziłyście; żeście kurziły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kurziły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kurziło żech; żech kurziło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kurziło żeś; żeś kurziło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kurziło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kurzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kurzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kurzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kurzili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kurzili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kurzili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kurziła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kurziła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kurziła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kurziły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kurziły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kurziły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kurziło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kurziło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kurziło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kurz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kurzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kurzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kurzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kurzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kurzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kurzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kurzili by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kurzili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kurzili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kurziła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kurziła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kurziła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kurziły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kurziły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kurziły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kurziło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kurziło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kurziło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kurzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kurzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kurzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kurzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kurzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kurzili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kurziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kurziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kurziła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kurziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kurziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kurziły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kurziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kurziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kurziło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kurzōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kurzōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kurzōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kurzili; bydymy kurzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kurzili; bydziecie kurzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kurzili; bydōm kurzić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kurziła; byda kurzić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kurziła; bydziesz kurzić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kurziła; bydzie kurzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kurziły; bydymy kurzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kurziły; bydziecie kurzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kurziły; bydōm kurzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kurziło; byda kurzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kurziło; bydziesz kurzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kurziło; bydzie kurzić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykurzōny
rzeczownik odczasown.kurzyni
Rybnik

POL: (1) palić papierosy; (2) pylić się, unosić się pył przy pracy, pod wpływem wiatru; (3) dymić się w czasie procesu spalania.

 

SI: Ty zaś kurzisz? Dyć żeś bezmała przestoł.

PL: Ty znowu palisz? Przecież podobno przestałeś.

 

SI: Sōmsiod musi być w dōma, bo sie z kōmina kurzi.

PL: Sąsiad musi być w domu, bo leci dym z komina.

 

SI: Ty mi sam teraz chcesz wiertać a kurzić, dyć jo praje kurze pościyrała.

PL: Ty mi tutaj teraz chcesz wiercić i pylić, przecież ja właśnie kurze pościerałam.

 

SI: Dzisio niy zamiatej, a niy kurz sam, bo żech ôkno posztrajchowoł.

PL: Dzisiaj nie zmiataj i nie kurz tutaj, bo pomalowałem okno.

 

Podej dalij…