łyżka

łyżka – łyżka (pol.); lžíce (cze.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…łyżka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…łyżki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…łyżce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…łyżka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...łyżkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…łyżce
Wołacz l. poj. Ty…łyżko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…łyżki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…łyżek ; łyżkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…łyżkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…łyżki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…łyżkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…łyżkach
Wołacz l. mn. Wy…łyżki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

SI: Jutro ida na weseli, tōż zaś byda wielkōm łyżkōm jod.
PL: Jutro idę na wesele, więc będę jadł wielką łyżką

SI: Łyżki sōm tam we szuflodzie.
PL: Łyżki są tam w szufladzie.

SI: Łyżka se musisz umyć, bo żech za mało prziniōsła.
PL: Łyżkę musisz sobie umyć, bo przyniosłam za mało.

Podej dalij…