loć

loć  (sie) – lać, padać (pol.)

bezokolicznikloć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.leja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.lejesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.leje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.lejymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.lejecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.lejōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.loł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.loł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.loł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.loli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.loliście; żeście loli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.loli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.loła żech; lołach; żech loła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.loła żeś; lołaś; żeś loła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.loła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..loły my; my loły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. lołyście; żeście loły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.loły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.loło żech; żech loło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.loło żeś; żeś loło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.loło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech loł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś loł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł loł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my loli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście loli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli loli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech loła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś loła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była loła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my loły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście loły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były loły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech loło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś loło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było loło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . lyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech leje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.lyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech lejōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. loł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. loł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.loł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.loli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. loli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.loli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.loła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
loła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.loła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. loły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.loły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.loły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. loło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.loło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.loło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych loł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś loł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by loł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my loli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście loli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by loli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych loła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś loła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by loła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my loły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście loły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by loły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych loło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś loło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by loło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda loł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz loł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie loł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy loli; bydymy loć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie loli; bydziecie loć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm loli; bydōm loć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda loła; byda loć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz loła; bydziesz loć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie loła; bydzie loć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy loły; bydymy loć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie loły; bydziecie loć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm loły; bydōm loć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda loło; byda loć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz loło; bydziesz loć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie loło; bydzie loć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyloty
rzeczownik odczasown.loci
Rybnik

 

Lyj te piwo, a niy bow sie.

Tak tam leje, że ani paryzol niy pōmogo.

Szykuj sie do kōmpanio, bo leja woda do wanny.

 

Podej dalij…