lotać

lotać – latać; biegać (pol.)

bezokoliczniklotać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.lotom; loca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.lotosz; locesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.loto; loce
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.lotōmy; locymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.lotocie; locecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.lotajōm; locōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.lotoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.lotoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.lotoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.lotali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.lotaliście; żeście lotali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.lotali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.lotała żech; lotałach; żech lotała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.lotała żeś; lotałaś; żeś lotała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.lotała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..lotały my; my lotały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. lotałyście; żeście lotały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.lotały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.lotało żech; żech lotało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.lotało żeś; żeś lotało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.lotało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech lotoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś lotoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł lotoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my lotali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście lotali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli lotali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech lotała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś lotała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była lotała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my lotały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście lotały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były lotały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech lotało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś lotało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było lotało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . lotej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech loto; niech loce
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.lotejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech lotajōm; niech locōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. lotoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. lotoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.lotoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.lotali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. lotali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.lotali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.lotała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
lotała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.lotała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. lotały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.lotały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.lotały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. lotało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.lotało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.lotało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych lotoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś lotoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by lotoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my lotali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście lotali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by lotali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych lotała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś lotała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by lotała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my lotały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście lotały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by lotały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych lotało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś lotało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by lotało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda lotoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz lotoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie lotoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy lotali; bydymy lotać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie lotali; bydziecie lotać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm lotali; bydōm lotać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda lotała; byda lotać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz lotała; bydziesz lotać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie lotała; bydzie lotać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy lotały; bydymy lotać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie lotały; bydziecie lotać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm lotały; bydōm lotać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda lotało; byda lotać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz lotało; bydziesz lotać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie lotało; bydzie lotać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.lotani
Rybnik

 

Cōż tak locesz, dyć siednij se na chwila.

Niy lotej tak bez czopki, bo zaś bydziesz chory.

Kaj żeś to zaś lotoł, jak żech cie wołała na ôbiod, a cie niy było.

 

Podej dalij…