marznyć

marznyć – marznąć (pol.)

bezokolicznikmarznyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.marzna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.marzniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.marznie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.marznymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.marzniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.marznōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.morz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.morz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.morz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.marzli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.marzliście; żeście marzli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.marzli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.marzła żech; marzłach; żech marzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.marzła żeś; marzłaś; żeś marzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.marzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..marzły my; my marzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. marzłyście; żeście marzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.marzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.marzło żech; żech marzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.marzło żeś; żeś marzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.marzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech morz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś morz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł morz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my marzli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście marzli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli marzli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech marzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś marzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była marzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my marzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście marzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były marzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech marzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś marzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było marzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . marznij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech marznie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.marznijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech marznōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. morz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. morz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.morz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.marzli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. marzli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.marzli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.marzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
marzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.marzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. marzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.marzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.marzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. marzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.marzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.marzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych morz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś morz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by morz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my marzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście marzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by marzli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych marzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś marzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by marzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my marzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście marzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by marzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych marzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś marzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by marzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda morz
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz morz
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie morz
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy marzli; bydymy marznyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie marzli; bydziecie marznyć

cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm marzli; bydōmmarznyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda marzła; byda marznyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz marzła; bydziesz marznyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie marzła; bydzie marznyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy marzły; bydymy marznyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie marzły; bydziecie marznyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm marzły; bydōm marznyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda marzło; byda marznyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz marzło; bydziesz marznyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie marzło; bydzie marznyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.marznyci
Rybnik

POL: odczuwać dyskomfort z powodu przebywania z w zbyt niskiej temperaturze otoczenia.

 

Wejź, zawrzyj tego psa na noc do chlywa, niech tam niy marznie na dworze.

Czy my sam muszymy stoc na wdorze a marznyć.

Ôtok sie nōm rozciyk piec w pywnicy, tōż my trzi dni marzli, aż naszykowali nowy.

Podej dalij…