przestać

przestać (sie) – przestać (pol.)

bezokolicznikprzestać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.przestana
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.przestaniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.przestanie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.przestanymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.przedostaniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.przestanōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.przestoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.przestoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.przestoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.przestali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.przestaliście; żeście przestali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.przestali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.przestała żech; przestałach; żech przestała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.przestała żeś; przestałaś; żeś przestała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.przestała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..przestały my; my przestały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. przestałyście; żeście przestały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.przestały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.prestało żech; żech przestało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.przestało żeś; żeś przestało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.przestało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech przestoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś przestoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł przestoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my przestali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście przestali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli przestali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech przestała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś przestała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była przestała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my przestały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście przestały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były przestały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech przestało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś przestało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było przestało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . przestōń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech przestanie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.przestōńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech przestanōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. przestoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. przestoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.przestoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.przestali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. przestali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.przestali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.przestała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
przestała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.przestała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. przestały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.przestały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.przestały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. przestało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.przestało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.przestało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych przestoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś przestoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by przestoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my przestali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście przestali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by przestali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych przestała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś przestała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by przestała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my przestały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście przestały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by przestały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych przestało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś przestało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by przestało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyprzestany
rzeczownik odczasown.przestani
Rybnik

 

Jak przestanie padać, to pudymy do pola ćwikla pleć.

Jak żech przestoł robić, to mi niy trza auta, bo jeżdża na kole.

Bōł bych przestoł kurzić, ale niy poradza.

Podej dalij…