maszkecić

maszkecić – zjadać słodkości, łasuchować (pol.)

bezokolicznikmaszkecić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.maszkeca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.maszkecisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.maszkeci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.maszkecymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.maszkecicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.maszkecōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.maszkeciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.maszkeciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.maszkeciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.maszkeciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.maszkeciyliście; żeście maszkeciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.maszkeciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.maszkeciyła żech; maszkeciyłach; żech maszkeciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.maszkeciyła żeś; maszkeciyłaś; żeś maszkeciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.maszkeciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..maszkeciyły my; my maszkeciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. maszkeciyłyście; żeście maszkeciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.maszkeciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.maszkeciyło żech; żech maszkeciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.maszkeciyło żeś; żeś maszkeciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.maszkeciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech maszkeciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś maszkeciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł maszkeciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my maszkeciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście maszkeciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli maszkeciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech maszkeciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś maszkeciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była maszkeciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my maszkeciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście maszkeciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były maszkeciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech maszkeciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś maszkeciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było maszkeciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . maszkeć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech maszkeci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.maszkećcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech maszkecōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. maszkeciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. maszkeciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.maszkeciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.maszkeciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. maszkeciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.maszkeciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.maszkeciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
maszkeciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.maszkeciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. maszkeciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.maszkeciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.maszkeciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. maszkeciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.maszkeciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.maszkeciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych maszkeciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś maszkeciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by maszkeciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my maszkeciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście maszkeciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by maszkeciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych maszkeciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś maszkeciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by maszkeciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my maszkeciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście maszkeciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by maszkeciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych maszkeciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś maszkeciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by maszkeciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda maszkeciōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz maszkeciōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie maszkeciōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy maszkeciyli; bydymy maszkecić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie maszkeciyli; bydziecie maszkecić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm maszkeciyli; bydōm maszkecić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda maszkeciyła; byda maszkecić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz maszkeciyła; bydziesz maszkecić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie maszkeciyła; bydzie maszkecić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy maszkeciyły; bydymy maszkecić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie maszkeciyły; bydziecie maszkecić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm maszkeciyły; bydōm maszkecić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda maszkeciyło; byda maszkecić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz maszkeciyło; bydziesz maszkecić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie maszkeciyło; bydzie maszkecić
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.maszkecyni
Rybnik

 

Jo wola iś do roboty, a niy siedzieć przi telewizorze a maszkecić, bo potym wogi brakuje.

Kery zaś tam maszkeciōł w tym szranku a pozostawioł próżne papiōrki po bōmbōnach?

Niy maszkeć tela, bo zaś za chwila do klajda niy wleziesz.

 

Podej dalij…