pomamlać

pomamlać (sie) – poślinić, possać, pooblizywać (pol.)

bezokolicznikpomamlać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pomamlōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pomamlosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pomamlo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pomamlōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pomamlocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pomamlajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pomamloł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pomamloł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pomamloł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pomamlali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pomamlaliście; żeście pomamlali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pomamlali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pomamlała żech; pomamlałach; żech pomamlała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pomamlała żeś; pomamlałaś; żeś pomamlała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pomamlała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pomamlały my; my pomamlały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pomamlałyście; żeście pomamlały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pomamlały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pomamlało żech; żech pomamlało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pomamlało żeś; żeś pomamlało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pomamlało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pomamloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pomamloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pomamloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pomamlali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pomamlali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pomamlali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pomamlała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pomamlała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pomamlała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pomamlały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pomamlały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pomamlały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pomamlało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pomamlało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pomamlało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pomamlej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pomamlo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pomamlejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pomamlajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pomamloł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pomamloł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pomamloł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pomamlali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pomamlali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pomamlali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pomamlała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pomamlała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pomamlała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pomamlały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pomamlały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pomamlały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pomamlało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pomamlało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pomamlało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pomamloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pomamloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pomamloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pomamlali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pomamlali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pomamlali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pomamlała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pomamlała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pomamlała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pomamlały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pomamlały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pomamlały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pomamlało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pomamlało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pomamlało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypomamlany
rzeczownik odczasown.pomamlani
Rybnik

 

Dziwej sie, co ôn zaś robi, cały rōg ze serweta pomamloł.

Kej żeś pomamlała tyn bōmbōn tōż go zjydz, a niy mie dowej.

Ty musisz kożdy bōmbōn pomamlać a ôstawić.

Podej dalij…