mianować

mianować – nazywać (pol.)

bezokolicznikmianować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.mianuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.mianujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.mianuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.mianujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.mianujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.mianujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.mianowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.mianowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.mianowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.mianowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.mianowaliście; żeście mianowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.mianowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.mianowała żech; mianowałach; żech mianowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.mianowała żeś; mianowałaś; żeś mianowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.mianowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..mianowały my; my mianowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. mianowałyście; żeście mianowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.mianowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.mianowało żech; żech mianowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.mianowało żeś; żeś mianowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.mianowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech mianowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś mianowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł mianowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my mianowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście mianowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli mianowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech mianowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś mianowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była mianowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my mianowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście mianowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były mianowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech mianowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś mianowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było mianowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . mianuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech mianuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.mianujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech mianujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. mianowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. mianowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.mianowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.mianowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. mianowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.mianowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.mianowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
mianowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.mianowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. mianowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.mianowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.mianowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. mianowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.mianowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.mianowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych mianowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś mianowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by mianowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my mianowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście mianowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by mianowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych mianowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś mianowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by mianowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my mianowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście mianowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by mianowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych mianowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś mianowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by mianowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda mianowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz mianowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie mianowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy mianowali; bydymy mianować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie mianowali; bydziecie mianować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm mianowały; bydōm mianować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda mianowała; byda mianować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz mianowała; bydziesz minować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie mianowała; bydzie mianować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy mianowały; bydymy mianować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie mianowały; bydziecie mianować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm mianowały; bydōm mianować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda mianowało; byda mianować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz mianowało; bydziesz mianować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie mianowało; bydzie mianować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernymianowany
rzeczownik odczasown.mianowani
Rybnik

 

Jako sie mianuje tyn film, co ôglōndosz we wtorki?

Jako sie były mianowały te pierniki, co my jadły wczora ku bōnkawie?

Jako sie mianowało te miasto, co my byli latoś na wczasach?

 

Podej dalij…