mieć w zocy

mieć w zocy – poważać, szanować, darzyć szacunkiem (pol.)

bezokolicznikmieć w zocy
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.mōm w zocy
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.mosz w zocy
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.mo w zocy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.mōmy w zocy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.mocie w zocy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.majom w zocy
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.mioł żech w zocy
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.mioł żeś w zocy
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.mioł w zocy
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.mieli my w zocy
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.mieliście w zocy; żeście mieli w zocy
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.mieli w zocy
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.miała żech w zocy; miałach w zocy; żech miała w zocy
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.miała żeś w zocy; miałaś w zocy; żeś miała w zocy
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.miała w zocy
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..miały my w zocy; my miały w zocy
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. miałyście w zocy; żeście miały w zocy
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.miały w zocy
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.miało żech w zocy; żech miało w zocy
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.miało żeś w zocy; żeś miało w zocy
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.miało w zocy
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech mioł w zocy
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś mioł w zocy
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł mioł w zocy
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my mieli w zocy
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście mieli w zocy
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli mieli w zocy
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech miała w zocy
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś miała w zocy
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była miała w zocy
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my miały w zocy
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście miały w zocy
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były miały w zocy
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech miało w zocy
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś miało w zocy
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było miało w zocy
tr. rozk. l. poj. 2. os. . miyj w zocy
tr. rozk. l. poj 3. os.niech mo w zocy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.miyjcie w zocy
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech majom w zocy
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. mioł bych w zocy
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. mioł byś w zocy
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.mioł by w zocy
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.mieli by my w zocy
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. mieli byście w zocy
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.mieli by w zocy
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.miała bych w zocy
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
miała byś w zocy
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.miała by w zocy
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. miały by my w zocy
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.miały byście w zocy
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.miały by w zocy
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. miało bych w zocy
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.miało byś w zocy
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.miało by w zocy
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych mioł w zocy
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś mioł w zocy
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by mioł w zocy
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my mieli w zocy
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście mieli w zocy
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by mieli w zocy
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych miała w zocy
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś miała w zocy
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by miała w zocy
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my miały w zocy
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście miały w zocy
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by miały w zocy
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych miało w zocy
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś miało w zocy
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by miało w zocy
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda mioł w zocy
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz mioł w zocy
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie mioł w zocy
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy mieli w zocy; bydymy mieć w zocy
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie mieli w zocy; bydziecie mieć w zocy
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm mieli w zocy; bydōm mieć w zocy
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda miała w zocy; byda mieć w zocy
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz miała w zocy; bydziesz mieć w zocy
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie miała w zocy; bydzie mieć w zocy
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy miały w zocy; bydymy mieć w zocy
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie miały w zocy; bydziecie mieć w zocy
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm miały w zocy; bydōm mieć w zocy
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda miało w zocy; byda mieć w zocy
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz miało w zocy; bydziesz mieć w zocy
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie miało w zocy; bydzie mieć w zocy
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.-
Rybnik

 

Jo se to mōm fest w zocy, że mōm takigo kamrata.

Jo żech miała dycko w zocy Naszego Papiyża, Jana Pawła.

 

 

Podej dalij…