mierzić

mierzić (sie) – mierzyć (pol.)

bezokolicznikmierzić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.mierza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.mierzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.mierzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.mierzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.mierzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.mierzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.mierzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.mierzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.mierzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.mierzili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.mierziliście; żeście mierzili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.mierzili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.mierziła żech; mierziłach; żech mierziła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.mierziła żeś; mierziłaś; żeś mierziła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.mierziła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..mierziły my; my mierziły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. mierziłyście; żeście mierziły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.mierziły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.mierziło żech; żech mierziło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.mierziło żeś; żeś mierziło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.mierziło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech mierzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś mierzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł mierzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my mierzili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście mierzili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli mierzili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech mierziła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś mierziła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była mierziła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my mierziły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście mierziły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były mierziły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech mierziło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś mierziło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było mierziło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . mierz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech mierzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.mierzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech mierzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. mierzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. mierzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.mierzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.mierzili by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. mierzili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.mierzili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.mierziła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
mierziła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.mierziła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. mierziły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.mierziły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.mierziły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. mierziło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.mierziło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.mierziło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych mierzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś mierzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by mierzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my mierzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście mierzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by mierzili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych mierziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś mierziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by mierziła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my mierziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście mierziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by mierziły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych mierziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś mierziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by mierziło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda mierzōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz mierzōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie mierzōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy mierzili; bydymy mierzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie mierzili; bydziecie mierzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm mierzili; bydōm mierzić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda mierziła; byda mierzić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz mierziła; bydziesz mierzić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie mierziła; bydzie mierzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy mierziły; bydymy mierzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie mierziły; bydziecie mierzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm mierziły; bydōm mierzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda mierziło; byda mierzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz mierziło; bydziesz mierzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie mierziło; bydzie mierzić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernymierzōny
rzeczownik odczasown.mierzyni
Rybnik

 

Musza se dziynnie mierzić cuker, bo mōm cukrzica.

Jako sie to mierzi te grubości desek?

Jo żech już to wczoraj mierziła, a mōm to kajś popisane.

 

Podej dalij…