miynki

miynki – miękki (pol.); měkký (cze.)

przymiotnikmiynki
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...miynki
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...miynko
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...miynki
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... miynki; miyncy
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...miynki
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...miynkigo
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...miynkij
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...miynkigo
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...miynkich
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...miynkich
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...miynkimu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...miynkij
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... miynkimu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... miynkim
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
miynkim
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...miynkigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... miynki
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..miynko
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... miynki
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
miynkich
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... miynki
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
miynkim
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...miynkōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...miynkim
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...miynkimi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...miynkimi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...miynkim
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..miynkij
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...mynkim
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...miynkich
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...miynkich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...miynki
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...miynko
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... miynki
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...miynki; miyncy
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...miynki
stop. wyższy przymiotn.. miynkciejszy
przysłówek (jak? jako?)miynko

 

Tyn drōt je za miynki.

Je tyn chlyb jeszcze miynki?

Siodejcie, bo kartofle już sōm miynki, a byda ich cedziyła.

Podej dalij…