miyszać

miyszać (sie) – mieszać (pol.)

bezokolicznikmiyszać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.miyszōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.miyszosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.miyszo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.miyszōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.miyszocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.miyszajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.miyszoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.miyszoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.miyszoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.miyszali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.miyszaliście; żeście miyszali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.miyszali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.miyszała żech; miyszałach; żech miyszała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.miyszała żeś; miyszałaś; żeś miyszała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.miyszała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..miyszały my; my miyszały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. miyszałyście; żeście miyszały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.miyszały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.miyszało żech; żech miyszało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.miyszało żeś; żeś miyszało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.miyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech miyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś miyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł miyszoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my miyszali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście miyszali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli miyszali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech miyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś miyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była miyszała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my miyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście miyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były miyszały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech miyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś miyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było miyszało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . miyszej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech miyszo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.miyszejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech miyszajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. miyszoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. miyszoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.miyszoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.miyszali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. miyszali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.miyszali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.miyszała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
miyszała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.miyszała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. miyszały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.miyszały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.miyszały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. miyszało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.miyszało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.miyszało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych miyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś miyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by miyszoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my miyszali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście miyszali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by miyszali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych miyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś miyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by miyszała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my miyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście miyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by miyszały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych miyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś miyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by miyszało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda miyszoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz miyszoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie miyszoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy miyszali; bydymy miyszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie miyszali; bydziecie miyszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm miyszali; bydōm miyszać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda miyszała; byda miyszać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz miyszała; bydziesz miyszać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie miyszała; bydzie miyszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy miyszały; bydymy miyszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie miyszały; bydziecie miyszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm miyszały; bydōm miyszać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda miyszało; byda miyszać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz miyszało; bydziesz miyszać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie miyszało; bydzie miyszać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernymiyszany
rzeczownik odczasown.miyszani
Rybnik

 

Miyszej ta zupa, jak sujesz grysek, co niy narobisz kluskōw.

Ta farba musisz miyszać roz za czas.

Miyszała żeś już ta kawa, bo chca se łyżyczka wziōnś?

Podej dalij…