wiyszać

wiyszać (sie) – wieszać (pol.)

bezokolicznikwiyszać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.wiyszōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.wiyszosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.wiyszo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.wiyszōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.wiyszocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.wiyszajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.wiyszoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.wiyszoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.wiyszoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.wiyszali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.wiyszaliście; żeście wiyszali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.wiyszali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.wiyszała żech; wiyszałach; żech wiyszała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.wiyszała żeś; wiyszałaś; żeś wiyszała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.wiyszała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..wiyszały my; my wiyszały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. wiyszałyście; żeście wiyszały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.wiyszały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.wiyszało żech; żech wiyszało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.wiyszało żeś; żeś wiyszało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.wiyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech wiyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś wiyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł wiyszoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my wiyszali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście wiyszali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli wiyszali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech wiyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś wiyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wiyszała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my wiyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście wiyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były wiyszały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech wiyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś wiyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było wiyszało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . wiyszej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech wiyszo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.wiyszejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech wiyszajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. wiyszoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. wiyszoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.wiyszoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.wiyszali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. wiyszali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.wiyszali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.wiyszała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
wiyszała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.wiyszała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. wiyszały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.wiyszały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.wiyszały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. wiyszało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.wiyszało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.wiyszało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych wiyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś wiyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by wiyszoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my wiyszali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście wiyszali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by wiyszali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych wiyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś wiyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by wiyszała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my wiyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście wiyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by wiyszały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych wiyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś wiyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wiyszało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda wiyszoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz wiyszoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie wiyszoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy wiyszali; bydymy wiyszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie wiyszali; bydziecie wiyszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm wiyszali; bydōm wiyszać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda wiyszała; byda wiyszać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz wiyszała; bydziesz wiyszać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie wiyszała; bydzie wiyszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy wiyszały; bydymy wiyszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie wiyszały; bydziecie wiyszać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm wiyszały; bydōm wiyszać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda wiyszało; byda wiyszać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz wiyszało; bydziesz wiyszać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie wiyszało; bydzie wiyszać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernywiyszany
rzeczownik odczasown.wiyszani
Rybnik

 

Kery wiyszoł te prani na sznōra? Dyć to je tak pognieciōne, jak było wyciōngnyte ze pralki.

Coż to zaś wiyszocie na tyn płot za szlajfki?

Kaj mi to sam wiyszosz ta zmazano jakla na tym stołku?

 

Podej dalij…