mucha

mucha – mucha (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…mucha
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…muchy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…musze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…mucha
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...muchōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…musze
Wołacz l. poj. Ty…mucho
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…muchy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…muchōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…muchōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…muchy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…muchami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…muchach
Wołacz l. mn. Wy…muchy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Mosz sam kaj klapaczka na muchy?

PL: Masz gdzieś tutaj klapkę na muchy?

 

SI: Mi sie zdo przidzie deszcz, bo te muchy sōm taki zmierzłe.  (cz: zmier-złe)

PL: Wydaje mi się, że będzie deszcz, bo te muchy są takie natrętne.

 

SI: Niy zbijej mi tych muchōw na ścianie, bo flekōw narobisz.

PL: Nie zabijaj mi tych much na ścianie, bo narobisz plam.

 

Podej dalij…