nabrojić

nabrojić  – narozrabiać, napsocić (pol.)

bezokoliczniknabrojić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nabroja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nabrojisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nabroji
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nabrojymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nabrojicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nabrojōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nabrojōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nabrojōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nabrojōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nabrojyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nabrojyliście; żeście nabrojyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nabrojyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nabrojyła żech; nabrojyłach; żech nabrojyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nabrojyła żeś; nabrojyłaś; żeś nabrojyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nabrojyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nabrojyły my; my nabrojyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nabrojyłyście; żeście nabrojyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nabrojyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nabrojyło żech; żech nabrojyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nabrojyło żeś; żeś nabrojyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nabrojyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nabrojōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nabrojōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nabrojōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nabrojyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nabrojyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nabrojyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nabrojyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nabrojyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nabrojyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nabrojyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nabrojyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nabrojyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nabrojyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nabrojyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nabrojyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nabrōj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nabroji
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nabrōjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nabrojōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nabrojōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nabrojōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nabrojōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nabrojyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nabrojyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nabrojyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nabrojyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nabrojyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nabrojyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nabrojyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nabrojyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nabrojyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nabrojyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nabrojyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nabrojyyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nabrojōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nabrojōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nabrojōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nabrojyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nabrojyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nabrojyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nabrojyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nabrojyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nabrojyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nabrojyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nabrojyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nabrojyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nabrojyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nabrojyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nabrojyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.nabrojyni
Rybnik

 

Co żeś zaś nabrojōł, kej rechtōr koże mi do szkoły prziś?

Co żeście zaś nabrojyli, że tak grzecznie siedzicie?

Bow sie z tym balym, yno dej pozōr,  aż co niy nabrojisz.

 

 

 

Podej dalij…