naciepnyć

naciepnyć – narzucić (pol.)

bezokoliczniknaciepnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naciepna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naciepniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naciepnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naciepnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naciepniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naciepnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naciepnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naciepnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naciepnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naciepli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naciepliście; żeście naciepli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naciepli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naciepła żech; naciepłach; żech naciepła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naciepła żeś; naciepłaś; żeś naciepła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naciepła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naciepły my; my naciepły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naciepłyście; żeście naciepły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naciepły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naciepło żech; żech naciepło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naciepło żeś; żeś naciepło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naciepło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naciepnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naciepnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naciepnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naciepli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naciepli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naciepli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naciepła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naciepła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naciepła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naciepły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naciepły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naciepły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naciepło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naciepło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naciepło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naciepnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naciepnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naciepnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naciepnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naciepnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naciepnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naciepnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naciepli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naciepli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naciepli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naciepła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naciepła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naciepła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. naciepły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naciepły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naciepły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naciepło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naciepło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naciepło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naciepnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naciepnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naciepnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naciepli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naciepli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naciepli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naciepła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naciepła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naciepła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naciepły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naciepły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naciepły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naciepło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naciepło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naciepło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynaciepnyty
rzeczownik odczasown.naciepnyci
Rybnik

POL: narzucić coś na coś jeden raz, np. pelerynę na siebie, plandekę na coś itp.

 

Pōmōż mi naciepnyć plała na tyn sztapel drzewa, bo niy zdōnża go zniyś do chałupy, a niy chca, żeby mi to zmokło.

Dyć naciepnij na sia jako jakla, abo mantel,  a niy lotej tak w krōtkim rynkowie.

Podej dalij…