naciōngać

naciōngać (sie) – nawlekać, wydłużać, naprężać (pol.)

bezokoliczniknaciōngać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naciōngōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naciōngosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naciōngo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naciōngōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naciōngocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naciōngajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naciōngoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naciōngoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naciōngoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naciōngali my; my
naciōngali
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naciōngaliście; żeście naciōngali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naciōngali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naciōngała żech; naciōngałach; żech naciōngała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naciōngała żeś; naciōngałaś; żeś naciōngała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naciōngała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naciōngały my; my naciōngały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naciōngałyście; żeście naciōngały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naciōngały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naciōngało żech; żech naciōngało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naciōngało żeś; żeś naciōngało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naciōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naciōngoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naciōngoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naciōngoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naciōngali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naciōngali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naciōngali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naciōngała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naciōngała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naciōngała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naciōngały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naciōngały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naciōngały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naciōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naciōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naciōngało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naciōngej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naciōngo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naciōngejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naciōngajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naciōngoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naciōngoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naciōngoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naciōngali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naciōngali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naciōngali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naciōngała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naciōngała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naciōngała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. naciōngały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naciōngały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naciōngały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naciōngało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naciōngało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naciōngało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naciōngoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naciōngoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naciōngoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naciōngali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naciōngali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naciōngali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naciōngała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naciōngała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naciōngała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naciōngały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naciōngały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naciōngały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naciōngało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naciōngało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naciōngało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda naciōngoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz naciōngoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie naciōngoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy naciōngali; bydymy naciōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie naciōngali; bydziecie naciōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm naciōngali; bydōm naciōngać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda naciōngała; byda naciōngać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz naciōngała; bydziesz naciōngać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie naciōngała; bydzie naciōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy naciōngały; bydymy naciōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie naciōngały; bydziecie naciōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm naciōngały; bydōm naciōngać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda naciōngało; byda naciōngać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz naciōngało; bydziesz naciōngać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie naciōngało; bydzie naciōngać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynaciōngany
rzeczownik odczasown.naciōngani
Rybnik

POL: (1) wydłużać; (2) naprężać”; (3) nawlekać np. nić do igły.

 

Niy naciōngej tych rynkowōw.

Trzimej tego dracha a naciōngej sznōrka, co ci sie niy pomatle.

Jo już downo sama niy naciōngōm nici do jegły, bo niy widza.

Naciōngej ta papa przed przibiciym, co niy narobisz worżelōw.

 

Podej dalij…