nacyjo

nacyjo – naród (pol.)

Rodzaj ż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…nacyjo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…nacyje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…nacyji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…nacyjo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...nacyjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…nacyji
Wołacz l. poj. Ty…nacyjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…nacyje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…nacyjōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…nacyjōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…nacyje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…nacyjami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…nacyjach
Wołacz l. mn. Wy…nacyje
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: We Polsce żyjōm roztomańte nacyje: Poloki, Niymce, Ślōnzoki, Kaszuby a inksze.

PL: W Polsce żyją różne narody: Polacy, Niemcy, Ślązacy, Kaszubi i inni.

 

SI: Ziguś mo polski paszport, ale je ze ślōnskij nacyje.

PL: Zygmunt ma polski paszport, ale jest przedstawicielem narodu (narodowości) śląskiej.

 

SI: Nacyjo to niy ma te same, co ôbywatelstwo, a kożdy może sōm pedzieć, z jakij nacyje je a po jakimu chce godać.

PL: Narōd (narodowość), to nie to samo, co obywatelstwo i każdy może sam wybrać, jakiej jest narodowości i jakim językiem chce mówić.

 

Podej dalij…