nadjechać

nadjechać – nadłożyć drogi, podjechać (pol.)

bezokoliczniknadjechać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nadjada
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nadjedziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nadjedzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nadjadymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nadjedziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nadjadōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nadjechoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nadjechoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nadjechoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nadjechali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nadjechaliście; żeście nadjechali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nadjechali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nadjechała żech; nadjechałach; żech nadjechała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nadjechała żeś; nadjechałaś; żeś nadjechała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nadjechała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nadjechały my; my nadjechały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nadjechałyście; żeście nadjechały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nadjechały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nadjechało żech; żech nadjechało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nadjechało żeś; żeś nadjechało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nadjechało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nadjechoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nadjechoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nadjechoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nadjechali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nadjechali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nadjechali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nadjechała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nadjechała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nadjechała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nadjechały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nadjechały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nadjechały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nadjechało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nadjechało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nadjechało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nadjedź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nadjedzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nadjedźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nadjadōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nadjechoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nadjechoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nadjechoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nadjechali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nadjechali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nadjechali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nadjechała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nadjechała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nadjechała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nadjechały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nadjechały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nadjechały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nadjechało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nadjechało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nadjechało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nadjechoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nadjechoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nadjechoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nadjechali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nadjechali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nadjechali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nadjechała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nadjechała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nadjechała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nadjechały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nadjechały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nadjechały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nadjechało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nadjechało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nadjechało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynadjechany
rzeczownik odczasown.nadjechani
Rybnik

POL: nadłożyć drogi, podjechać w jakieś miejsce.

 

Ekstra mi sam kozoł nadjechać z roboty,  a ônego niy ma w dōma.

Nadjedź sam jutro po drodze, to wōm dōm krupniokom ze zbijanio.

Jo tam nadjada, jak pojada do sklepu, to pogodōmy.

 

Podej dalij…