nadrobić

nadrobić – nadrobić (pol.)

bezokoliczniknadrobić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nadrobia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nadrobisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nadrobi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nadrobiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nadrobicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nadrobiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nadrobiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nadrobiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nadrobiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nadrobiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nadrobiyliście; żeście nadrobiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nadrobiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nadrobiyła żech; nadrobiyłach; żech nadrobiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nadrobiyła żeś; nadrobiyłaś; żeś nadrobiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nadrobiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nadrobiyły my; my nadrobiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nadrobiyłyście; żeście nadrobiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nadrobiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nadrobiyło żech; żech nadrobiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nadrobiyło żeś; żeś nadrobiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nadrobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nadrobiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nadrobiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nadrobiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nadrobiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nadrobiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nadrobiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nadrobiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nadrobiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nadrobiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nadrobiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nadrobiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nadrobiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nadrobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nadrobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nadrobiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nadrōb
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nadrobi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nadrōbcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nadrobiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nadrobiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nadrobiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nadrobiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nadrobiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nadrobiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nadrobiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nadrobiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nadrobiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nadrobiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nadrobiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nadrobiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nadrobiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nadrobiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nadrobiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nadrobiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nadrobiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nadrobiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nadrobiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nadrobiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nadrobiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nadrobiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nadrobiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nadrobiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nadrobiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nadrobiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nadrobiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nadrobiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nadrobiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nadrobiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nadrobiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynadrobiōny
rzeczownik odczasown.nadrobiyni
Rybnik

 

SI: Majster, dejcie mi na jutro wolne, a jo przida we sobota a to nadrobia.

PL: Szefie, proszę mi dać jutro wolne, a ja przyjde w sobotę i to nadrobię.

 

SI: Wczora uciykli my warciyj  z roboty na mecz, tōż dzisiej z rana muszymy popilować a to nadrobić, niż majster przidzie do roboty.

PL: Wczoraj uciekliśmy z pracy wcześniej na mecz, więc dzisiaj z rana musimy się pośpieszyć i to nadrobić, zamim kierownik przyjdzie do pracy.

 

Podej dalij…